Zpět na aktuality

NAV 7/2020: Hodnota NAV v červenci pokračovala v růstu


Hodnota NAV fondu vzrostla během měsíce července o +0,65 % na 0,9701 Kč na 1 investiční akcii a ztráta vzniklá březnovým přeceněním se zmenšila na -2,99 % – měřeno od vzniku fondu.

Na měsíčním vývoji se příznivě podepsala postupující finanční konsolidace nemovitostní společnosti a dílem i posilování měnového kurzu koruny, to vše při absenci větších nákladů. Přítomnost velkého a nevyužitého objemu hotovosti v majetku fondu se v následujících týdnech bude snižovat ruku v ruce se snižováním přijatých zápůjček do fondu.