Zpět na aktuality

NAV 6/2020: Hodnota NAV v červnu vzrostla, zvýšilo se také ocenění nemovitosti


Hodnota NAV fondu vzrostla během měsíce června o +1,55 % na 0,9638 Kč na 1 investiční akcii. Ztráta vzniklá březnovým přeceněním se tak snížila na -3,62 %, měřeno od vzniku fondu.

V souladu se statutem fondu bylo provedeno pololetní posouzení tržní hodnoty nemovitosti, které přineslo mírné zvýšení fundamentálního ocenění nemovitosti. Do pozitivní změny se promítlo jak postupné zklidnění situace vyvolané koronavirovou krizí, tak aktivní kroky prováděné ve prospěch stabilizace nájemců.

Ke konci června se snížil počet nájemců o jednoho, který vzhledem ke změně svých záměrů neprodloužil končící nájemní smlouvu. Jeho nájemné je ale dočasně hrazeno z finanční záruky, která byla součástí kupní transakce nemovitostní společnosti, efektivně vzato tedy obsazenost areálu zůstává stoprocentní. V současné době probíhají jednání s novými zájemci o pronájmu uvolněných prostor.

V červnu také byla ve spolupráci s auditory a s daňovým poradcem aplikována dílčí optimalizace daňového režimu nemovitostní společnosti.

Vzhledem k zamítnutí plánované druhé akvizice se hospodaření fondu aktuálně soustředí na snižování závazků z přijatých půjček, které byly zamýšleny k uvažovanému nákupu dalšího majetkového podílu v nemovitostní společnosti. Souběžně jsou vyhledávány a zkoumány další investiční příležitosti.