Zpět na aktuality

NAV 6/2021: Měsíc červen plný událostí


Červen, s NAV nemovitostního podfondu stanoveným na hodnotě 1,0186 Kč na jednu investiční akcii, a tedy s meziměsíčním růstem o +0,29 %, byl měsícem plným událostí.

Došlo k podpisu kupní smlouvy na areál AL-KO Písek do nemovitostní společnosti BP Písek (plně vlastněné nemovitostním podfondem). Díky tomu lze ve struktuře aktiv podfondu pozorovat změnu ve prospěch nemovitostních investic na úkor volných prostředků.

Nemovitostní investice v Čestlicích dosáhla 100% pronájmu prostor. Díky tomu mohlo dojít k pozitivnímu nárůstu tržního ocenění nemovitostí. Současně se také snížily některé dopady způsobené dopady způsobené protipandemickými opatřeními vlády a nájemci, kteří se případně ocitli ve zpoždění s některými platbami nájemného  nebo servisních nákladů, doplatili velkou část svých závazků. Na druhé straně trvá stavební aktivita v areálu Čestlic, zejména probíhající oprava střechy na dalším z objektů.

Červnové prodeje investičních akcií podfondu přesáhly mírně objem 25 milionů korun, nebyl uplatněn žádný odkup.