Zpět na aktuality

NAV 1/2021: Lednová hodnota NAV pokračovala v růstu


Lednová hodnota 0,9812 Kč na 1 investiční akcii pro NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I představuje meziměsíční posílení o +0,66 % a zmenšení "covidové" ztráty od startu fondu na -1,88 %. 

Hnacím motorem růstu byly standardní výnosy z pronájmů - žádné jednorázové výnosové ani nákladové položky. Byl zaznamenán pokles závazků ze zápůjček přijatých do podfondu účinkem splatnosti části z nich v měsíci lednu.