Zpět na aktuality

NAV 10/2021: Další pozvolný růst investičních akcií Creditas Nemovitostní I


Meziměsíční posílení hodnoty NAV ke konci měsíce října o +0,22 % představuje aktuální hodnotu NAV 1,0283 Kč na jednu investiční akcii. Od počátku tohoto roku se hodnota investičních akcií zvýšila o +5,26 %. 

Relativně pozvolný nárůst říjnového NAV nesouvisí s vývojem nájmu nebo provozních nákladů, ale s tím, jak se s blížícím koncem účetního období zpřesňují dohady rezervy na daň z příjmů, případně dalších nákladů. Je to svým způsobem příprava na audit a snaha dosáhnout co nejpřesnějšího účetního obrazu, aby pak rozdíl mezi předběžnými a auditovanými výkazy byl co nejmenší. Auditory jsou vybráni renomované společnosti: u obou nemovitostních společností je to BDO Audit s.r.o., auditorem podfondu je (jak se o tom i píše ve Statutu) společnost PwC Audit s.r.o. 

Stále platí, že konec roku může ještě přinést nějaké dodatečné výdaje, závislé na dostupnosti kapacit a na vývoji cen za materiál a práci. Na druhé straně prodej nezastavěných pozemků v Písku postoupil do rozhodující fáze jednání se dvěma nejlepšími zájemci a termín do konce roku by měl být dodržen. 

V oblasti  potenciálních akvizic se v říjnu fondu dostaly do rukou pouze nabídky developerských projektů, což je mimo investiční strategii nemovitostního fondu. Prodeje investičních akcií v měsíci září narostly na 34 milionů korun a ke zpětným odkupům investičních akcií bylo postoupeno 300 tis. kusů investičních akcií.