Zpět na aktuality

NAV 12/2021: Výnos CREDITAS Nemovitostní I i v prosinci investory potěšil


Prosincové posílení NAV o 1,12 % na hodnotu 1,0544 Kč na jednu investiční akcii završilo celý rok 2021. Během loňského roku vyrostlo NAV o 8,17 %. 

Více jak dvě třetiny ročního růstu hodnoty je spojeno s organickým vývojem - výnosy z majetkového podílu v Čestlicích, ke kterým se v druhé polovině roku připojily i výnosy z akvizice areálu v Písku. Zhruba třetinu ročního nárůstu hodnoty NAV lze připsat výsledku prodeje nezastavěných pozemků v Písku. Pozemky určené k dalšímu stavebnímu rozvoji nemohly najít v portfoliu fondu odpovídající využití, neboť realitní development není obsahem strategie fondu, proto bylo přistoupeno k prodeji. Prodej těchto pozemků a podpis smlouvy v samém závěru roku lze také označit za hlavní prosincovou událost.

V jejím stínu by ovšem neměly zůstat i jiné aktivity, ne tak atraktivní, ale o to důležitější. Jednalo se přípravu podkladů pro audit obou nemovitostních společností a o návrhy úprav účetní metodiky, které by lépe odrážely jejich ekonomiku. Závěrkové operace se proto v lednu mohly naplno rozeběhnout. Související větší časové nároky si vyžádaly určitý posun v termínu stanovení prosincového NAV, který i přes nemalé komplikace způsobené vlnou onemocnění COVID-19, nepřesáhl prodloužení obvyklé a očekávané na přelomu každého roku.