Zpět na aktuality

NAV 2/2021: Růst hodnoty NAV pokračuje i v únoru


Měsíc únor připsal k čisté hodnotě majetku podfondu CREDITAS Nemovitostní I téměř polovinu procenta a posunul NAV na hodnotu 0,9859 Kč na 1 investiční akcii.

Na straně tvorby hodnoty nebylo žádných překvapení, nebo výjimečných pohybů. Za pozornost stojí skutečnost, že únor byl měsícem, ve kterém se sešlo dvojí měsíční vypořádání prodejů a odkupů, a to za měsíc prosinec a za ledem. Dvojí vypořádání bylo způsobeno časovým posunem ve stanovení NAV za měsíc prosinec, které nastalo až počátkem února. Samotný pohyb počtu vydaných investičních akcií byl ovlivněn odkupem investičních akcií od poskytovatelů "seed money" v porovnání se nižším objemem prodaných investičních akcií.