Zpět na aktuality

NAV 3/2021: Hodnota NAV v březnu zcela smazala propad z počátku pandemie


V ocenění majetku podfondu se ke konci března zúročily aktivity předešlých měsíců, a to zejména v oblasti nájemních smluv. Podfond v březnu těžil především z rozšíření nájmu o pronájem reklamní plochy na pylonu u vstupu do areálu Business Parku Čestlice. Obsazenost standardních nájemních prostor - skladů a kanceláří zůstala nezměněna, naopak byl zaznamenán rostoucí zájem o pronájem prostor v areálu.

Současně byla formálně uplatněna záruka za nájemné u doposud volných prostor po nájemci, který svůj odchod z areálu naplánoval ještě před koupí Business Parku Čestlice do portfolia podfondu; záruka za nájemné tedy byla součástí kupních podmínek.

Březnová hodnota NAV díky výše zmíněným skutečnostem meziměsíčně vzrostla o +2,1 % na 1,0069 Kč na jednu investiční akcii. NAV tím smazalo propad z počátku pandemie COVID-19 v březnu loňského roku. 

Prodeje a odkupy investičních akcií byly v březnu nevýrazné a nezměnily mnoho na takřka setrvalém celkovém počtu vydaných investičních akcií ve výši necelých 290 milionů kusů.

Mírné zpoždění okamžiku stanovení březnového NAV bylo zapříčiněno nezbytnými kroky spojenými s procesem auditu nemovitostní společnosti a podfondu za rok 2020.