Zpět na aktuality

NAV 4/2021: Dubnová hodnota NAV prodloužila období růstu


Stejně jako v předcházejících čtyřech měsících i v dubnu hodnota NAV nemovitostního fondu rostla, meziměsíčně posílila o tři čtvrtiny procenta na 1,0145 Kč na jednu investiční akcii. Vedle standardních výnosů z nájemného se v růstu odrazilo také pokračující uplatnění záruky za nájemné u doposud volných prostor v Business Parku Čestlice. 

V průběhu dubna byly v čestlickém areálu podepsány dvě nové nájemní smlouvy. Díky nim jednak dochází k obsazení doposud volného prostoru, u kterého je realizována záruka za nájemné, jednak se rozšiřuje pronajímaná plocha ve prospěch jednoho ze stávajících nájemců v rámci optimalizace pronájmů podle přání nájemců.  

V dubnové statistice prodejů a odkupů investičních akcií převládly prodané investiční akcie nad zpětným odkupem.