Zpět na aktuality

NAV 7/2021: Po růstu přichází menší oslabení


Červencové NAV zaznamenalo mírné oslabení. NAV nemovitostního podfondu bylo stanoveno na hodnotu 1,0150 Kč na jednu investiční akcii, což je mezi měsíční oslabení o -0,35%. 

Vývoj hodnoty majetku lze spojovat s nárůstem nákladů, menší měrou přímo na úrovni podfondu a o něco více investiční činností na objektech v Čestlicích. Červenec byl prvním standardním měsícem pronájmu areálu v Písku a inkasem plného nájemného podle nájemní smlouvy. Čisté prodeje investičních akcií podfondu byly ve finančním objemu 19 milionů korun.