Zpět na aktuality

NAV 8/2021: Posílení NAV o téměř půl procenta


Srpnové zhodnocení nemovitostního podfondu posunulo jeho letošní výkon na +4,64 %. V době, kdy do konce roku zbývají ještě čtyři měsíce, je to příznivá zpráva. Hodnota NAV k 31. 8. 2021 byla stanovena na 1,0200 Kč na jednu investiční akcii, což je mezi měsíční růst o +0,49 %. 

Ocenění nemovitostí zůstalo beze změny. Srpnový růst majetku byl postaven na inkasovaném nájemném, za současného poklesu provozních a zejména investičních nákladů, které zatížily červencový výsledek.

Z pohledu budoucích transakcí lze zmínit, že v souladu s obsahem své investiční strategie podfond hledá kupce nezastavěných a nepronajatých pozemků v areálu BP Písek a možnost zhodnocení investice jejich prodejem. Aktuálně se podfond rovněž zajímá o koupi dvou větších areálů s pronajímatelnou plochou 25 a 35 tisíc m2. Oba areály se nachází v atraktivních lokalitách v severních a východních Čechách a jsou obsazeny bonitními nájemci. V případě úspěchu by mohlo jít o výrazný nárůst pronajímatelné plochy nemovitostních investic v portfoliu fondu.

Měsíční objem peněz zainvestovaných našimi investory do investičních akcií podfondu stoupl na 32,9 milionů korun, přičemž nebyla obdržena žádná žádost o zpětný odkup.