Zpět na aktuality

NAV 9/2021: Hodnota investičních akcií od počátku roku přes pět procent


S meziměsíčním nárůstem o +0,58 % činí hodnota NAV ke konci měsíce září 1,0260 Kč na jednu investiční akcii. Od počátku tohoto roku se hodnota investičních akcií zvýšila o +5,26 %. 

Čtvrtletní posuzování nemovitostí ponechalo jejich hodnotu beze změny. Růst NAV čerpal tradičně z nájemného, přičemž na nákladové straně panoval klid. Poslední kvartál roku může být výdajově o trochu vydatnější. Rostoucí ceny materiálu a prací svým způsobem nabádají k zahájení a urychlení některých investičních prací, které byly plánovány o něco později, než bude dráže. Navíc v Čestlicích má po provedených studiích a výpočtech zelenou výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše jedné z hal. Na druhé straně pokračují aktivity směřující k ziskovému prodeji nezastavěných pozemků v Písku.V jednáních o budoucích akvizicích zatím není podstatných novinek, proces jednání probíhá.

Prodeje investičních akcií v měsíci září dosáhly objemu 24,1 milionů korun a ke zpětným odkupům investičních akcií neobdržel podfond žádnou žádost.