Zpět na aktuality

Nemovitostní fond v nabídce Banky CREDITAS


Banka CREDITAS rozšiřuje svoji nabídku o investiční akcie. Prvním fondem, který začne banka nabízet, je speciální nemovitostní fond CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV. Investice budou směřovány na realitní trh, a to primárně do funkčních nemovitostí, které jsou schopné generovat okamžitý hotovostní tok. Jedná se především o komerční nemovitosti, jako jsou administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty.

Cílem nemovitostního fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení kolem 5 % ročně prostřednictvím výnosů z investic do nemovitostí převážně v České republice. Získané nemovitosti fond plánuje dlouhodobě provozovat a využívat pravidelných výnosů z jejich pronájmu. Strategie fondu počítá i s případnými prodeji nemovitostí, pokud přinesou odpovídající zisk. Naopak výstavba nemovitostí není předmětem zájmu fondu. Očekávané výnosy z investic budou reinvestovány.

Fond CREDITAS Nemovitostní I je přístupný i drobným investorům, minimální objem jednorázové investice je 100 tisíc korun. Podfond je vhodný pro investory, kteří plánují investovat na dobu minimálně 5 let, tomuto požadavku jsou přizpůsobeny také výstupní poplatky, které v průběhu času postupně klesají a od 5. roku investice jsou nulové.