Zpět na aktuality

NAV 2/2020: Optimistická první hodnota NAV fondu CREDITAS Nemovitostní I


K 29. 2. 2020 byla v souladu se statutem fondu poprvé stanovena čistá hodnota fondového kapitálu fondu CREDITAS Nemovitostní I na jeho jednu investiční akcii (NAV), a to ve výši 1,0096 Kč/investiční akcii. Únorové NAV 1,0096 Kč/investiční akcii představuje nárůst oproti ceně 1,0000 Kč, za kterou byly prodávány investiční akcie během prvního upisovacího období. 

Jedná se o potěšitelnou zprávu, v níž se kombinuje očekávaný projev určitého konzervatismu vnášeného nemovitostní investicí a výnosů z nájemních nemovitostí. Číselnou výši zhodnocení je třeba vnímat střízlivým pohledem, neboť NAV je obecně kolísající veličinou, jak lze demonstrovat u fondů podobného typu. Nicméně tato kolísavost je u nemovitostních fondů většinou nízká v porovnání s výkyvy, které vykazují např. akciové fondy nebo samotné akcie.