Zpět na aktuality

První upisovací období CREDITAS Nemovitostní I končí 27. února


Po skončení Prvního upisovacího období dojde ke dvěma zásadním změnám: 

1) Veškeré budoucí prodeje a odkupy investičních akcií budou již probíhat za stanovenou (vypočtenou) hodnotu čistého fondového kapitálu na jednu investiční akcii (tzv. NAV), Rozhodným dnem pro stanovení NAV je vždy poslední den kalendářního měsíce. 

2)  Veškeré budoucí prodeje a odkupy investičních akcií podfondu budou vypořádány jedenkrát měsíčně, a to po stanovení a zveřejnění NAV, což bude vždy v polovině následujícího měsíce. 

Tyto změny v praxi znamenají, že do 27. 2. 2020 budou žádosti o nákup/odkup vypořádány za hodnotu 1,00 Kč za investiční akcii a pokyny přijímané v průběhu března budou vypořádány za NAV stanovené k 31. 3. 2020.

Podrobnější informace najdete ve Veřejné výzvě k úpisu akcií a Dodatku č. 1 statutu fondu. Máte-li k uvedeným změnám jakýkoli dotaz, kontaktujte nás telefonicky na bezplatné lince 800 888 009 (Po–Pá 8.30–17.00) nebo e-mailem na adrese info@creditas.cz.