Zpět na aktuality

Prvotní úpis investičních akcií nemovitostního fondu


Dnes byla zveřejněna veřejná výzva pro úpis investičních akcií podfondu CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV. Lhůta prvního upisovacího období počíná běžet dnem 27. 11. 2019 a končí 27. 2. 2020. V průběhu tohoto období se zahájí počáteční akvizice financí do nemovitostního fondu. 

Drobní investoři mají možnost upsat investiční akcie téměř na všech pobočkách Banky CREDITAS již od 2. prosince 2019.