Zpět na aktuality

NAV 3/2020: V březnové hodnotě NAV fondu CREDITAS Nemovitostní I se projevila opatrnost


Pandemie nemoci COVID-19 a s ní související restriktivní opatření prudce zasáhly hospodářský život a finanční trhy v České republice. Opatrnost se projevila i v okamžiku stanovení dalšího přecenění fondu CREDITAS Nemovitostní I za měsíc březen.

Výsledné ocenění akcií fondu kleslo na hodnotu 0,9355 Kč na jednu akcii, což představuje ztrátu na hodnotě ve výši 6,45 % od vzniku fondu. Meziměsíční propad z únorové hodnoty NAV 1,0096 má svůj původ především v obavách z negativních důsledků všech opatření proti šíření nemoci COVID-19. Pro konkrétnější představu: princip opatrnosti vedl nezávislé oceňovatele např. k ponížení očekávaného objemu inkasa budoucích nájmů nebo ke zdvojnásobení odhadované doby k nalezení nového nájemce, pokud by některý z nájemců odešel. 

Na konto březnového vývoje lze ovšem konstatovat, že nájemné bylo zatím fakturováno všem nájemcům v nezměněné výši (100 %). Počet nájemců, stoprocentní obsazenost a rozloha pronajímané plochy se nezměnily. V tuto chvíli tak přecenění akcií fondu neodráží problémy nakoupeného aktiva.