Zpět na aktuality

NAV 8/2020: V srpnovém NAV se odráží především konečné dorovnání kupní ceny


Srpnový vývoj fondu byl ovlivněn především dvěma podstatnými faktory: razantním snižováním závazků z přijatých půjček a konečným dorovnáním kupní ceny 100% podílu ve společnosti Business Park Čestlice. V prvním případě se jednalo o splátky zápůjček přijatých podfondem v řádném termínu jejich splatnosti. V druhém případě šlo o dorovnání kupní ceny, které bylo v souladu s postupem sjednaným v kupní smlouvě a zároveň bylo řádně ověřeno a potvrzeno auditorem. Výsledným efektem tak byl meziměsíční pokles NAV o -1,24 % na 0,9581 Kč na 1 investiční akcii. Objem přebytečné hotovosti v majetku fondu bude i v následujících týdnech klesat, neboť cílem fondu je i nadále snížení objemu přijatých zápůjček a s nimi spojených nákladů.