Zpět na aktuality

Valná hromada CREDITAS ASSETS SICAV

17. 08. 2021

Dne 4. 8. 2021 došlo ke konání valné hromady společnosti CREDITAS ASSETS SICAV a.s. Důvodem konání valné hromady bylo rozhodnutí společnosti o vydání nové třídy investičních akcií - Premium Plus investičních akcií B (PPIA-B) s evidencí vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (CDCP).

Nová třída PPIA-B má stejné parametry jako již existující třída PPIA, ale vzhledem k evidenci v CDCP je spojena s vyššími poplatky a je určena především pro finanční instituce a pro akcionáře, kteří preferují mít investiční akcie na vlastním účtu v CDCP. Třída akcií PPIA zůstává beze změn a poplatky jí netýkají. 

Vydání nové třídy investičních akcií nemá žádný dopad na investiční strategii podfondu ani na budoucí zhodnocení.