Zpět na aktuality

Valná hromada CREDITAS ASSETS SICAV

01. 02. 2023

Na základě valné hromady konané dne 21. 12. 2022 došlo ke změně statutu podfondu CREDITAS Energy, kdy došlo ke změně účetního období z kalendářního roku na hospodářsky rok. Prvním hospodářským rokem podfondu se rozumí období ode dne 1. 12. 2022 do 31. 3. 2023 (podrobněji uvedeno v článku 6.2 statutu podfondu).