Zpět na aktuality

Valná hromada CREDITAS ASSETS SICAV

29. 11. 2021

Dne 23. 11. 2021 došlo ke konání valné hromady společnosti CREDITAS ASSETS SICAV a.s. Důvodem konání valné hromady bylo rozhodnutí společnosti schválit Smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu (konkrétně způsob a výše odměňování statutárního orgánu), odvolat dva členy kontrolního orgánu z funkce, uzavřít Distribuční smlouvu a přijmout nové znění stanov společnosti. 

Schválení Smlouvy o výkonu funkce a odvolání dvou členů kontrolního orgánu z funkce a nahrazením pouze jednoho, nemá žádný dopad na investiční strategii a budoucí zhodnocení podfondu.