Zpět

UCED Chomutov

Regionální distribuční soustava v průmyslovém areálu v Chomutově na území bývalých Železáren Chomutov. 

Společnost UCED Chomutov s.r.o.
Výše podílu 100 %
Lokace Chomutov
Vstup 1/2021
Nejvyšší napěťová hladina 220 kV
Přenosová kapacita 126 MW
Vymezené distribuční území 10 ha
Zahájení licencované činnosti UCED 1. 1. 2013


Nejvýznamnější odběratelé:

Z-Group Steel Holding
Sandvik Chomutov Precision Tubes
Slévárna Chomutov