Zpět

UCED Přerov

Distribuční území v průmyslovém parku bývalých přerovských strojíren. 

Společnost UCED Přerov s.r.o.
Výše podílu 100 %
Lokace Přerov
Vstup 1/2021
Nejvyšší napěťová hladina 110 kV
Přenosová kapacita 40 MW
Vymezené distribuční území 52 ha
Zahájení licencované činnosti UCED 1. 12. 2019


Nejvýznamnější odběratelé:

PSP Machinery
Metso ČR
ČMŽO Přerov