Zpět

UCED Vítkovice

Distribuční území areálu Dolních Vítkovic. Distribuce elektřiny, výroba a rozvod tepla. 

Společnost UCED Vítkovice a.s.
Výše podílu 100 %
Lokace 58 území v ČR
Vstup 1/2021
Nejvyšší napěťová hladina 110 kV
Přenosová kapacita 114 MW
Vymezené distribuční území 215 ha
Zahájení licencované činnosti UCED 30. 9. 2016


Nejvýznamnější odběratelé:

VÍTKOVICE a.s.
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Witkowitz a.s.