Naše fondy

Investiční fondy ze skupiny CREDITAS

Fondy jsou součástí české investiční skupiny CREDITAS, která se zaměřujeme především na dlouhodobé investice v konzervativních odvětvích. Hlavními pilíři podnikání skupiny jsou finanční služby, reality a energetika. Naším cílem je hledat na trhu nové příležitosti, využívat je a rozvíjet jejich potenciál. Díky odpovědnému přístupu investičním projektům se nám daří dlouhodobě dosahovat růstu a vysoké návratnosti investic.  Zakladatelem a vlastníkem skupiny CREDITAS je Pavel Hubáček. CREDITAS ASSETS SICAV a.s.

CREDITAS ASSETS SICAV a.s. je nesamosprávným investičním fondem s právní osobností, jehož individuálním statutárním orgánem je dle ust. § 9 odst. 1 ZISIF obhospodařovatel. Předmětem podnikání je činnost fondu kvalifikovaných investorů. Fond není ani řídícím ani podřízeným fondem. Zakladatelem a jediným akcionářem CREDITAS ASSETS SICAV a.s. je společnost CREDITAS Fund Holding a.s.

Fond kvalifikovaných investorů CREDITAS ASSETS SICAV a.s. založila podfond CREDITAS ENERGY, podfond SICAV a podfond CREDITAS GREEN, podfond SICAV. Oba podfondy se zaměřují na oblast energetiky.

Základní dokumenty fondu
Finanční výsledky fondu

CREDITAS LOAN SICAV a.s.

CREDITAS LOAN SICAV a.s. je nesamosprávným investičním fondem s právní osobností, jehož individuálním statutárním orgánem je dle ust. § 9 odst. 1 ZISIF obhospodařovatel. Předmětem podnikání je činnost fondu kvalifikovaných investorů. Fond není ani řídícím ani podřízeným fondem. Zakladatelem a jediným akcionářem CREDITAS LOAN SICAV a.s. je společnost CREDITAS Fund Holding a.s.

Fond kvalifikovaných investorů CREDITAS LOAN SICAV a.s. založila podfond CREDITAS LOAN, podfond SICAV zaměřený na poskytování úvěrů a zápůjček vybraných projektů a do investičních cenných papírů.

Základní dokumenty fondu
Finanční výsledky fondu

CREDITAS fond SICAV, a.s.

Zakladatelem a jediným akcionářem CREDITAS fond SICAV, a.s. je Banka CREDITAS a.s., která rovněž provádí distribuci investičních akcií. Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán (představenstvo), jímž je investiční společnost, která je oprávněná obhospodařovat fond. Fond je speciální fondem ve smyslu § 94 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Fond není ani řídícím ani podřízeným fondem.

Fond CREDITAS fond SICAV, a.s. založil podfond CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV jako speciální fond nemovitostí, který cílí primárně na komerční nemovitosti.