Zpět

Business Park Pardubice II

Hala skladového a logistického parku v Pardubicích je dlouhodobě pronajata společnosti NEDCON BOHEMIA, s.r.o. Součástí areálu jsou parkovací plochy pro osobní vozidla, požární komunikace a odstavná plocha pro kamiony.

Celková plocha pozemku včetně zastavěné plochy a komunikací je 16 tis. m².

Společnost BP Pardubice II s.r.o.
Výše podílu 100 %
Lokace Holandská 45, 533 01 Pardubice IV
Pronajímatelná plocha skladu 7 939 m2
Pronajímatelná plocha office 214 m2
Obsazenost 100 %