CREDITAS Nemovitostní I dosáhl milníku: 1 miliardy fondového kapitálu


Objem fondového kapitálu CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV překročil k 30. 4. 2023 magickou hranici 1 miliardy korun. V majetku podfondu je nyní 8 budov poskytujících celkem 61 tisíc m² pronajímatelné plochy.

Od založení fondu v roce 2019 byly úspěšně realizovány čtyři akvizice: Business Park Čestlice, Business Park Písek, Business Park Pardubice I a Business Park Pardubice II. Všechny nemovitosti dále zhodnocujeme a přizpůsobujeme aktuálním trendům, což se pozitivně odráží i na spokojenosti nájemců a vysoké, aktuálně 100% obsazenosti. I přes současné komplikované ekonomické podmínky, které výrobním společnostem, podnikatelům a obchodníkům mohou působit řadu obtíží, je portfolio našich nájemců stabilní.

Pozitivně naladěni mohou být rovněž držitelé našich investičních akcií. Začátky přitom nebyly jednoduché. Po několika měsících existence podfondu propukla pandemie covidu-19 a následná restriktivní opatření vedla k přecenění majetku a v důsledku aplikace principu opatrnosti k následnému několikaprocentnímu propadu hodnoty akcií. Brzy se však ukázalo, že vládní restrikce nemají na naše nájemce významnější vliv a cena investičních akcií začala znovu růst.

V dubnu 2021 zcela smazala propad z počátku covidové pandemie a v dalších měsících dále výrazně rostla. Hranici 1,05 Kč překonala v prosinci 2021, o šest měsíců později dosáhla 1,10 Kč. K pokoření další hranice 1,15 Kč stačilo podfondu pouhých pět měsíců a v dubnu 2023 již cena investičních akcií překročila 1,20 Kč. O tom, že takto vysoké zhodnocení je zcela výjimečné, svědčí nejvyšší příčka v žebříčku výnosů tuzemských retailových nemovitostních fondů za rok 2022.

Na základě výše uvedených pozitivních výsledků přejeme CREDITAS Nemovitostnímu I. podfondu SICAV další úspěšný růst. Dosavadní důvěra akcionářů a investorů je pro nás závazkem do dalších let a my učiníme vše, abychom je nezklamali.