NAV 10/2021: Komentář k růstu NAV podfondu CREDITAS LOAN


Hodnota NAV podfondu CREDITAS LOAN se meziměsíčně zvýšila o 0,49 % na hodnotu 1,0396 Kč na jednu premium investiční akcii (PIA) a o 0,53 % na hodnotu 1,0436 Kč na jednu premium plus investiční akcii (PPIA).

V průběhu měsíce října nedošlo k poskytnutí žádného úvěru. Aktuálně řešíme a analyzujeme projekty, které by splňovaly parametry pro čerpání úvěru prostřednictvím podfondu a předpokládáme, že jej do konce listopadu splní minimálně dva.