NAV 11/2022: Meziměsíční růst hodnoty nemovitostního fondu o 2,5 %


Listopad přinesl výrazný nárůst hodnoty majetku. Meziměsíční nárůst čistého majetku fondu v přepočtu na jednu investiční akcii (NAV) se dostal na hodnotu 1,1804 Kč a zhodnocení tak překonalo říjnovou hodnotu o 2,50 %. Nejde o  výsledek jediné příčiny, ale o příznivý součet více faktorů. Mimo výnosů z nájmů přineslo dílčí efekt úvodní ocenění dosavadních nemovitostních investic. Poprvé bylo provedeno ocenění BP Pardubic I a II a výslednou cifru doplnilo zhodnocování volných prostředků na pozadí vyšších úrokových sazeb a příznivý  dopad měnového zajištění.

Na konci listopadu dosáhlo celkové zhodnocení fondu v letošním roce 11,95 %. Nemovitostní fond může tedy vzhlížet ke konci roku s důvěrou. Předpokládané roční zhodnocení bude lehce nad 12 %.