NAV 1/2022: Výnos CREDITAS Nemovitostní I pokračuje v růstu


Lednové NAV nemovitostního podfondu je 1,0605 Kč na jednu investiční akcii, což je meziměsíční růst o 0,58 %. 

Růst má organickou povahu a byl podpořen měnovým zajištěním, které tentokrát více než vyrovnalo nemalý pokles korunového vyjádření hodnoty nemovitostí při výrazném posílení české měny (hodnota nemovitostí je standardně stanovena v eurech). Přes rostoucí náklady nájemců evidujeme dobrou platební morálku a nikdo ze současných nájemců není s platbami v prodlení.