NAV 1/2023: Nemovitostní podfond zahájil lednovým růstem o 0,32 %


Vstup do nového roku zahájil CREDITAS Nemovitostní I lednovým růstem o 0,32 %. Čistá hodnota majetku na jednu investiční akcii dosáhla 1,1839 Kč.

Zdálo by se, že více než na běžné provozní otázky se pozornost nájemců a fondu soustředí na změny v nájemních smlouvách, které přináší indexace nájemného s ohledem na vývoj inflace. Nicméně leden je také přípravou na údržbu a případné investice, které přijdou na pořad dne za lepšího počasí.

V lednu a únoru probíhají také audity v nemovitostních společnostech.