NAV 3/2022: Výnos nemovitostního podfondu opět přes půl procenta


Vývoj NAV lze popsat jako ryze organický. Vypořádání prodeje nezastavěných pozemků z areálu BP Písek, zdokumentované i změnou jejich vlastnictví v katastru nemovitostí, bylo již do majetku fondu plně zahrnuto ke konci února. Na tomto pozadí posílila březnová hodnota majetku na jednu investiční akcii o +0,59 % meziměsíčně na 1,0797 Kč.