NAV 3/2023: Březen ve znamení výrazného nárůstu zhodnocení o 0,88 %


Březnové nárůst hodnoty NAV CREDITAS Nemovitostní I o 0,88 % na 1,1986 Kč lze připisovat zejména efektu výnos z nájmů při jinak zachované úrovni nákladů.

Ve výnosech se začíná postupně projevovat indexace nájemného. Výdaje na provozní opravy s výjimkou neodkladných a investice přicházejí pak většinou s lepším počasím; doposud nízké teploty jsou prostorem pro přípravu a plánování prací. Indexace nájemného se zatím promítá do ocenění nemovitostí jen symbolicky, podrobnější pohled na ocenění bude až v pololetí.

Obsazenost prostor je beze změny na 100 %. Na realitním trhu, v lokalitách, kde jsou situovány nemovitosti v portfoliu podfondu, je pozorován zájem o prostory k pronájmu, nicméně trh se od počátku roku změnil spíše v trh kupujících, když objem nabídky převyšuje poptávku.