NAV 4/2022: Nemovitostní podfond s téměř jednoprocentním meziměsíčním růstem


Nemovitostní fond doručil v dubnu téměř jednoprocentní meziměsíční zvýšení čistého majetku na jednu investiční akcii. Hodnota NAV dospěla na 1,0903 Kč/IA (+0,98% M/M). V ekonomice fondu se pozitivně projevuje vedle indexace nájmů v letošním roce také nárůst sazeb úročení volných prostředků i příznivé ocenění měnového zajištění účinkem velkého úrokového diferenciálu koruny vůči euru. Počet spravovaných nemovitostí i jejich stoprocentní obsazenost se nezměnily.