NAV 4/2023: Nemovitostní podfond pokračuje v růstu


Na dubnovém růstu NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I o 0,58 % na 1,2056 Kč se stále odráží efekt indexace nájmů a tedy následně zvýšených výnosů z nájmů. Úroveň nákladů zůstává nadále stabilní a je ovlivněna pouze nutnými provozními opravami.

V očekávání rostoucích cen na trzích s energiemi jsme v minulosti zahájili přípravy na výstavbu první fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálech našich akvizic. Loňský turbulentní vývoj na energetických trzích nám ukázal, jak předvídavé toto rozhodnutí bylo. Ve druhé polovině loňského roku jsme ve společnosti Business Park Čestlice realizovali výstavbu fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 47,96 kWp. FVE byla zapojena v březnu 2023 a slouží k maximální výrobě elektrické energie, zejména v období rychlého nárůstu výroby v ranních hodinách.

Naše plány v oblasti alternativních zdrojů první spuštěnou FVE nekončí. Aktuálně připravujeme druhou fázi realizace fotovoltaiky, v jejímž rámci vzniká studie a návrh energetického managementu a bateriového systému (EMS + BASS) pro celý areál Business Parku Čestlice.

Vzhledem k aktuálnímu trendu a poptávce po elektrické energii z alternativních zdrojů plánujeme v dlouhodobém horizontu obdobné investice i do dalších našich nemovitostí, neboť se ukazuje, že vybavenost obnovitelnými zdroji energie se v budoucnu stane významnou konkurenční devizou.

Obsazenost prostor se v dubnu nezměnila a zůstává 100%. Na realitním trhu je v lokalitách, kde jsou situovány nemovitosti v portfoliu podfondu, pozorován zvýšený zájem o prostory k pronájmu, nicméně trh se od počátku roku změnil spíše v trh kupujících, když objem nabídky převyšuje poptávku. Fond samotný tak aktuálně sonduje několik investičních příležitostí na trhu.