NAV 5/2021: První hodnota NAV podfondu CREDITAS ENERGY


Hodnota NAV podfondu CREDITAS ENERGY se od svého vzniku zvýšila o 1,31 % na hodnotu 1,0131 Kč na jednu premium investiční akcii (PIA) a o 1,41 % na hodnotu 1,0141 Kč na jednu premium plus investiční akcii (PPIA)

Podfond CREDITAS ENERGY stanovoval hodnotu NAV poprvé od svého založení v lednu tohoto roku. Lhůta pro její určení se prodloužila tím, že dle nové vyhlášky 501/2002 Sb. musely všechny fondy kvalifikovaných investorů od 1. ledna 2021 přejít na účtování podle mezinárodních účetních standardů, tzv. IFRS. 

Historicky první zveřejněnou hodnotu akcie tohoto podfondu ovlivnily pořizovací náklady spojené se zahájením činnosti podfondu. Tak jak roste postupně fondový majetek a jeho výnosy, tak bude klesat nákladovost a tím pádem bude docházet k postupnému navyšování NAV. Aktuální majetek podfondu CREDITAS ENERGY činí v čisté hodnotě více jak 1,5 mld. Kč.