NAV 5/2021: První hodnota NAV podfondu CREDITAS LOAN


Proběhlo první stanovení hodnoty NAV u podfondu CREDITAS LOAN k 31. 5. 2021. Lhůta pro její určení se prodloužila tím, že dle nové vyhlášky 501/2002 Sb. musely všechny fondy kvalifikovaných investorů od 1. ledna 2021 přejít na účtování podle mezinárodních účetních standardů, tzv. IFRS.

Výsledkem je však pozitivní vývoj a hodnota NAV podfondu se od svého vzniku zvýšila o 1,41 % na hodnotu 1,0141 Kč na jednu premium investiční akcii (PIA) a o 1,51 % na hodnotu 1,0151 Kč na jednu premium plus investiční akcii (PPIA)

Prostřednictvím podfondu již bylo poskytnuto financování na akvizice, development nemovitostních projektů (rezidenčních i administrativních) a na nákup pozemků s potenciálem dalšího rozvoje. Aktuálně zpracováváme a analyzujeme investiční záměry potenciálních společností, které mohou jako další touto formou čerpat úvěrové financování.