NAV 5/2022: Nemovitostní podfond pokračuje v růstu a chystá nákupy


Výkonnost nemovitostního fondu zůstala během května na velmi dobré úrovni meziměsíčního růstu +0,78 %. Vyjádřeno v hodnotě čistého majetku na jednu investiční akcii to představuje NAV 1,0988 Kč/IA.

Dá se říci, že na výsledek fondu působila prakticky stejná kombinace faktorů jako o měsíc dříve: indexace nájmů, vyšší sazby úročení volných prostředků i příznivé ocenění měnového zajištění účinkem velkého úrokového diferenciálu koruny vůči euru a nižší úroveň nákladů než vloni.

Využití nemovitostí - pronajaty ze sta procent - se nezměnilo. Počet spravovaných nemovitostních investic zůstal rovněž zachován. Nicméně jsou podnikány kroky, aby portfolio fondu bylo v budoucnu bohatší. Fond vstoupil do procesu prověřování dvou nemovitostních investic a v současné době u nich zahájil proces due diligence.