NAV 5/2023: Pozvolný růst výnosů pokračuje i v květnu


V květnu zaznamenal podfond CREDITAS Nemovitostní I růst NAV o dalších 0,50 % na 1,2116 Kč, kdy jsou ještě znát lehké dopady efektu indexace nájmů. Náklady na údržbové práce byly zanedbatelné a měly sezonní charakter.

Ačkoliv se zdá, že energetická krize je v tuto chvíli zažehnána, je zřejmé, že náklady na elektrickou energii pro koncového odběratele se již nevrátí na „předválečné“ hodnoty. I proto je zajisté pozitivní zprávou pro nájemce Business Parku Čestlice předání fotovoltaické elektrárny (FVE) do užívání. Nyní bude následovat druhá fáze v jejímž rámci již vznikla studie energetického managementu a bateriového systému (EMS + BASS) pro celý areál Business Park Čestlice, kdy se maximalizují úspory za elektrickou energii, které již tak jsou významné po spuštění fotovoltaické elektrárny jako takové.

Samozřejmě v dlouhodobém horizontu jsou plánovány obdobné investice do dalších našich nemovitostí, neboť tento aspekt může hrát roli při výběru prostoru pro realizaci investičních záměrů potencionálních, ale samozřejmě i stávajících klientů.

Na základě požadavků jsme vyšli vstříc poptávce klientů Business Park Pardubice I a Business Park Pardubice II a realizovali jsme investici do rozšíření parkovacích míst. V případě obou nemovitostí v Pardubicích je v plánu, do konce tohoto roku, realizace instalace venkovního LED osvětlení a na pláště budov, čímž dojde k úspoře energie a v neposlední řadě zhodnocení budov.

Obsazenost prostor se ani v květnu nezměnila a zůstává na 100 %. Na realitním trhu je v lokalitách, kde jsou situovány nemovitosti v portfoliu podfondu, pozorován zvýšený zájem o prostory k pronájmu. Lze zde spatřit, že nájemci zohledňují výhody regionálních aspektů, protože díky modernizaci infrastruktury není vždy nutností být v bezprostřední blízkosti velkých měst, kde jsou obvyklé náklady vyšší.