NAV 6/2021: Hodnota NAV podfondu CREDITAS ENERGY roste


Hodnota NAV podfondu CREDITAS ENERGY se meziměsíčně zvýšila o 0,51 % na hodnotu 1,0183 Kč na jednu premium investiční akcii (PIA) a o 0,54 % na hodnotu 1,0196 Kč na jednu premium plus investiční akcii (PPIA). 

Vzhledem ke krátkému času od komentáře ke stanovení prvního NAV podfondu, lze jen potvrdit předchozí informaci: Historicky první zveřejněnou hodnotu akcie tohoto podfondu ovlivnily pořizovací náklady spojené se zahájením činnosti podfondu. Tak jak roste postupně fondový majetek a jeho výnosy, tak bude klesat nákladovost a tím pádem bude docházet k postupnému navyšování NAV. Aktuálně zpracováváme a analyzujeme možnosti dalších investic.