NAV 6/2021: NAV podfondu CREDITAS LOAN pokračuje v růstu


Hodnota NAV podfondu CREDITAS LOAN se meziměsíčně zvýšila o 0,51 % na hodnotu 1,0193 Kč na jednu premium investiční akcii (PIA) a o 0,54 % na hodnotu 1,0206 Kč na jednu premium plus investiční akcii (PPIA)

Vzhledem ke krátkému času od komentáře ke stanovení prvního NAV podfondu, lze jen potvrdit předchozí informaci: Prostřednictvím podfondu již bylo poskytnuto financování na akvizice, development nemovitostních projektů (rezidenčních i administrativních) a na nákup pozemků s potenciálem dalšího rozvoje. Aktuálně zpracováváme a analyzujeme investiční záměry potenciálních společností, které mohou jako další touto formou čerpat úvěrové financování.