NAV 7/2021: NAV podfondu CREDITAS LOAN roste o půl procenta


Červencová hodnota NAV podfondu CREDITAS LOAN se meziměsíčně zvýšila o 0,53 % na hodnotu 1,0247 Kč na jednu premium investiční akcii (PIA) a o 0,65 % na hodnotu 1,0272 Kč na jednu premium plus investiční akcii (PPIA)

I během letních měsíců se podařilo prostřednictvím podfondu poskytnout další zajímavé financování za účelem akvizice a developmentu nemovitostních projektů (rezidenčních i administrativních) s potenciálem dalšího rozvoje. Ke konci měsíce srpna by mělo dojít k dalšímu čerpání úvěru. Letní "okurková sezóna" tedy v podfondu nenastala, spíše naopak.