NAV 9/2021: Hodnota NAV podfondu CREDITAS ENERGY setrvale roste


Hodnota NAV podfondu CREDITAS ENERGY se meziměsíčně zvýšila o 0,44 % na hodnotu 1,0322 Kč na jednu premium investiční akcii (PIA) a o 0,48 % na hodnotu 1,0351 Kč na jednu premium plus investiční akcii (PPIA)

Od založení podfondu již uběhl víc než půl rok, během kterého se daří postupně navyšovat NAV u všech tříd investičních akcií a taky se daří rozšiřovat portfolio distribuční sítě. Poslední akvizicí, už šesté společnosti podnikající v oblasti distribuce elektřiny a plynu, došlo k navýšení fondového majetku o 440 milionů korun. Aktuálně zpracováváme a analyzujeme možnosti dalších investic.