NAV 9/2021: NAV podfondu CREDITAS LOAN roste o půl procenta


Hodnota NAV podfondu CREDITAS LOAN se meziměsíčně zvýšila o 0,47 % na hodnotu 1,0345 Kč na jednu premium investiční akcii (PIA) a o 0,52 % na hodnotu 1,0381 Kč na jednu premium plus investiční akcii (PPIA)

Na přelomu měsíce srpna a září došlo k poskytnutí a realizaci dalšího úvěru za účelem financování velmi zajímavého projektu. V průběhu měsíce září jsme intenzivně řešili a dále i řešíme a analyzujeme další zajímavé projekty, kde bychom prostřednictvím podfondu CREDITAS LOAN poskytli financování a co nejlépe, tak zhodnotili investiční akcie. K realizaci a čerpání úvěrů by však mělo dojít až na konci října.