NAV 9/2022: Září opakuje srpnové tempo růstu fondu


Meziměsíční nárůst čistého majetku fondu na jednu investiční akcii (NAV) o 0,76 % na hodnotu 1,1458 Kč je hlavním sdělením konečných čísel fondu za měsíc září. 

Výsledku bylo dosaženo organickým růstem, tedy především výnosem z nájmů. Výbor odborníků, který dohlíží na správné tržní ocenění nemovitostí a majetkových podílů (v nemovitostních společnostech) v portfoliu fondu, neměl ke konci třetího čtvrtletí nějaký podstatnější důvod k přeceňování hodnoty nemovitostí a bude se touto otázkou zabývat až k datu 31. 12. 2022. Na úrovni nemovitostních společností byla situace stabilní.