Noví členové výboru odborníků


Začátkem listopadu vypršel zákonem vymezený tříletý mandát výboru odborníků a představenstvem CREDITAS investiční společnost byli vybráni a jmenováni noví členové, a to jmenovitě pánové: Lukáš Pejchal ze společnosti STATIKUM s.r.o., Marek Pohl ze společnosti Savills CZ s.r.o. a Ján Zibura ze společnosti JLL.

Více o uvedených členech se dozvíte v aktualizovaném statutu podfondu CREDITAS Nemovitostní I. Předchozímu výboru odborníků patří poděkování za úspěšnou spolupráci a s nově jmenovanými členy výboru odborníků se těšíme na tu budoucí. Nový výbor nyní sestavuje posudky nemovitostních investic v portfoliu nemovitostního fondu (k 30. 11. 2022), včetně nedávno uskutečněné akvizice BP Pardubice I a II.