Probíhá stanovení hodnoty prosincového NAV


Závěr kalendářního roku přináší pravidelně větší objem činností spojených s oceňováním jednotlivých majetkových účastí, s uzavíráním účetnictví a s finalizací daňových povinností. Z tohoto důvodu lze očekávat stanovení prosincového NAV u nemovitostního podfondu CREDITAS Nemovitostní I až na konci měsíce ledna.