Prosincové NAV za CREDITAS ENERGY a CREDITAS LOAN


Hodnota NAV za prosinec 2021 bude v případě podfondů CREDITAS ENERGY a CREDITAS LOAN oznámena v měsíci dubnu 2022. Vzhledem k tomu, že přecenit aktiva v obou podfondech je proveditelné až na základě roční závěrky, není možné stanovit hodnotu NAV dříve. Ve stejném termínu bude stanoveno NAV i za měsíce leden až březen roku 2022. U tohoto typu fondů je obdobný postup obvyklý a bude se opakovat i v příštích letech.