Valná hromada CREDITAS ASSETS SICAV


Dne 4. 8. 2021 došlo ke konání valné hromady společnosti CREDITAS ASSETS SICAV a.s. Důvodem konání valné hromady bylo rozhodnutí společnosti o vydání nové třídy investičních akcií - Premium Plus investičních akcií B (PPIA-B) s evidencí vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (CDCP).

Nová třída PPIA-B má stejné parametry jako již existující třída PPIA, ale vzhledem k evidenci v CDCP je spojena s vyššími poplatky a je určena především pro finanční instituce a pro akcionáře, kteří preferují mít investiční akcie na vlastním účtu v CDCP. Třída akcií PPIA zůstává beze změn a poplatky jí netýkají. 

Vydání nové třídy investičních akcií nemá žádný dopad na investiční strategii podfondu ani na budoucí zhodnocení.