Valná hromada CREDITAS ASSETS SICAV


Dne 23. 11. 2021 došlo ke konání valné hromady společnosti CREDITAS ASSETS SICAV a.s. Důvodem konání valné hromady bylo rozhodnutí společnosti schválit Smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu (konkrétně způsob a výše odměňování statutárního orgánu), odvolat dva členy kontrolního orgánu z funkce, uzavřít Distribuční smlouvu a přijmout nové znění stanov společnosti. 

Schválení Smlouvy o výkonu funkce a odvolání dvou členů kontrolního orgánu z funkce a nahrazením pouze jednoho, nemá žádný dopad na investiční strategii a budoucí zhodnocení podfondu.